RUNKEBJERG hjemmeside af Bernt René Voss Grimm med bl.a. "spor af dambrug, ferskvandsfiskeri m.m."
Domænet runkebjerg.dk eksisterer ikke mere men, det som er, vil leve videre som en del af "Fiskemesterens hobby" på hvilested.dk og der vil være ting som ikke fungerer; måske jeg lykkes med at få det rettet med tiden.

Kontakt Bernt René Voss Grimm

Runkebjerg er det gamle navn på en eng ved Kolding; Runkebjergeng. Beliggende fra Påby, mod vest til Hvilested ved Højrup og Ejstrup.Ved Hvilested blev Danmarks første egentlige Dambrug anlagt. Et af temaerne på Runkebjerg.dk vil være dambrug. Materiale af historisk karakter m. m.
Andre temaer kunne blive foto og video fra egnen omkring Hvilested. Det være sig en ganske almindelig spadseretur i området, en fisketur ved åen eller andet. F.eks. det at opleve havørreden gyde i åen. Eller læs f.eks. dette, skrevet af Henrik Rosendahl Kristiansen; Kolding å på vippegarnenes tid (PDF-fil)
 
Runkebjerg.dk er fritidsbeskæftigelse og er påbegyndt 31./5. 2006. Se evt. hjemmesiden for min arbejdsplads Hvilested Lystfiskersøer (og Dambrug).
For en stor dels vedkommende bruger jeg PDF-filformatet. Du skal bruge den gratis Adobe Reader for at kunne åbne PDF-filerne.
På min anden hjemmeside kan du måske også finde noget. Siden "kører" mere i fisk; smerling, grundling, ørred....eller f. eks. bæklampretten som dog ikke er en fisk. Måske en fugl eller billeder af insekter: oerred dk
"Vandløb"; diverse optagelser ved vandløb
Elfiskeri i Åkjær å, 18. november 2012
Sidst i 1700-tallet udgiver Jacob Nicolai Wilse sine rejse-iagttagelser på dansk. Se uddrag hér.
DAMBRUG/AKVAKULTUR diverse til emnet dambrug/akvakultur
Meddelelser fra Forsøgsdambruget i Brøns
Billeder/video af dambrug/akvakultur og eller ting vedrørende emnet.
Kolding Ådal; projekt Kolding Ådal, genopretningen af Vester Nebel Å, naturture m. m.
HAVØRRED  Lidt med og om havørreden ved Kolding og omegn. Video, billeder m. m.
Arthur Feddersen (Arthur Frederik Feddersen)
DANSK FISKERIFORENINGS MEDLEMSBLAD
Jeg starter med året 1892. Den gang var der hverken radio eller Tv. Det skrevne i et fælles blad var den jævne arbejders og lærdes forum. Find dem her.
FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK begyndte udgivelsen af et blad i 1903. De første årgange kan findes her.
GRÆNSEN et stykke lokalhistorie af Frovin Jørgensen
P. s.: Hvis der er et problem med jeg har denne bog, "Grænsen", online så giv endelig besked.
Mit projekt med runkebjerg.dk er non-kommercielt; det sjældne særtryk er skrevet så godt det fortjener at blive læst.
VORE FARVANDE (10,7 Mb.) fra 1899 er om fisk, dyr og fiskeri i de danske farvande m. m.
fra en serie af bøger "Den danske Stat"; uddrag fra bogen "Danmarks natur".
Kontakt