Europæisk dyndsmerling, Misgurnus fossilis (tidligere; Cobitis fossilis)

FOTOgalleri side 2

Mine fisk er dyre i drift; bruger du nogle af mine billeder er en donation via MobilePay velkommen: 23317662