Europæisk dyndsmerling, Misgurnus fossilis (tidligere; Cobitis fossilis)

Fem flotte fisk fra mit eget opdræt; de blev givet til Statens Naturhistoriske Museum, til brug for videnskabelige undersøgelser.

Denne side er under konstruktion og vil omhandle fiskemesternes hobby med dyndsmerlingen.