Båndgrundling, Pseudorasbora parva

Båndgrundlingen er ikke hjemmehørende i Danmark; den er en asiatisk fisk, og er fundet flere steder i den danske natur hvor den kan forrette stor skade. Læs f.eks. om den uønskede fisk på Statens Naturhistoriske Museum.