Almindelig smerling, Barbatula barbatula

Selv om den hedder almindelig smerling er den faktisk en sjælden fisk i Danmark hvor den groft sagt kun lever fire steder; to steder på Fyn, i et tilløb til Gudenåen og i flere forskellige tilløb til Kolding Å.

Den forekommer i begrænsede bestande og når det er så få steder dette er tilfældet er den en sårbar fisk der kræver særlig opmærksomhed for at dens levesteder ikke forringes, disse skulle helst forbedres.

Kilde til ovenstående; Kolding Kommune, Udkast til Bio-diversitetsstrategi for Kolding Kommune 2021.


Fiskemesterens almindelig smerling stammer oprindeligt  fra bestande i Kolding Kommune.

Denne side er under konstruktion og vil omhandle fiskemesternes hobby med den almindelige smerling.

Sider med mere om smerlingen finder du på den gamle oerred.dk og indtil videre vil de gamle sider være tilgængelige, men de opdateres ikke længere.