Hvilested Lystfiskersøer
Fiskene i Hvilested Lystfiskersøer
 
Ørrederne vi udsætter er fra eget dambrug. Fra 0,5 kg. og opefter.
Regnbueørreder udgør hovedparten af de udsatte fisk.
Derudover udsættes hav/bækørreder og kildeørreder. I perioder
også egen fremavl af krydsningsformen tigerørred.
En naturlig bestand af ål og suder forefindes i søerne.
Med lidt held kan Du måske få en sandart på krogen.
Diverse andre arter kan forekomme naturligt i søerne.
 
P. S. Fanger du en ål i søerne vil det være helt fint hvis du
genudsætter den. Ålen er udrydningstruet og har brug for alle chancer til at kunne vandrer til sine gydepladser. I de sidste
30 års tid er 99 % af alle ål forsvundet. Enhver ål det lykkes
for at yngle tæller stort i den nuværende situation.
22./1. 2008 Den kommende generation af vore regnbueørreder trives fint. Satte et par stykker af dem i mit akvarium.
De er 20 cm. Og i den størrelse kaldes de "sættefisk" (nye små fisk til produktionen).
Video med de små ørreder  1 min. 28 sek.  11,73 Mb.
 
Af og til kan du få en gedde på krogen. Det kan vi ikke lave
om på. De er i søerne for at holde bestanden af hundestejler
og såkaldte "skidtfisk" ned.
 
Flot regnbueørred, godt og vel 60 cm.
En sådan fisk er 3 - 4 år gammel.
Hvordan en regnbueørred i Alaska ser ud kan du se her
 
Artikler om REGNBUEØRREDEN i Danmark.
af Jacob Bregnballe
 
Historien om de stærke Steelheads
 
Opdræt af ørred til Put & Take
 
 Regnbueørreden i Danmark
 
 
En pæn regnbueørred har bidt på en mørk flue
Et billedalbum med den pæne fisk kan du se her
 
Regnbueørreder ca. 1,5 - 2,5 kg.
 
 
 
De første minutter i en regnbueørreds liv kan du se her
 
 
 

 

Kildeørred ♀
 
Et eksempel på kildeørreden i naturen kan du se her

Kildeørred ♂

 

Havørred ♀

Havørred eller bækørred krydset med kildeørred, fjeldørred eller lignende giver opdrætsformen tiger-
ørred.
Tigerørreden kan fremvise meget flotte, varierende
farvetegninger.
I ørredens legetid kan de se ud som han og hun.
De er dog sterile og der er dermed ingen fare for at evt. undslupne fisk kan blande sig med vildfisk i vor natur.
 
 
Tigerørred, fotograferet hjemme på dambruget

Se mere med tigerørreder her

Kildeørreder kan variere i farvetegning alt efter alder og køn.
Med årstiderne kan der også være en vis variation. Den er en spændende fisk at arbejde med på dambruget.
 
 
 
Kildeørreden stammer oprindeligt fra Nordamerikas østkyst.
1876 blev den indført til Europa.
Det latinske navn er Salvelinus fontinalis
 
 
En af vore suder, omkring 30 cm. I øvrigt en fin spisefisk.
 
 
til toppen