Hvilested Dambrug

Jeg er først lige begyndt at lave denne side; den gamle side med Dambrug finder du her

Hvilested Dambrug er oprindeligt to fiskerier/dambrug beliggende tæt på hinanden. Det begyndte med det mindste af anlæggene; Hvilestedgaard Damkultur omkring 1894. Forud for dette var der også en slags damkultur på Hvilestedgaard; En landevejskro med små damme til opbevaring af havørred som brugtes på kroen. Senere de første forsøg med opdræt af ørred før anlæggelsen af det egentlige dambrug, Hvilestedgaard Damkultur tog sin begyndelse. Før dambrugsdriften og sideløbene dermed var der også et landbrug på Hvilestedgaard. Hvad vi ved blev dette landbrug drevet til i hvert fald omkring 1960, måske lidt senere. Hvilestedgaard Damkultur anses som værende det første ørreddambrug i Danmark som anlagdes for egentlig produktion af ørred til konsum. Hans Peter Smidt Nissen, oprindeligt folkeskolelærer, anlagde dette første egentlige dambrug lidt vest for Kolding. Omkring et årti senere blev det andet fiskeri anlagt; Haugaard Fiskeri. Og i dag er de to fiskerier under ét; Hvilested Dambrug med tilhørende lystfiskersøer.

Placeholder image

Haugaard Fiskeri omkring 1910

 
Placeholder image
Placeholder image